Kulturen i Pointwork er præget af, at vores arbejde også er en passion, og af at vi synes, at det er vigtigt at dele viden. Begge dele betyder, at vi hele tiden bliver dygtigere. Og begge dele betyder også, at vi har et godt og tillidsfuldt forhold til vores kunder og deler vores viden med dem.

Hos Pointwork er du en del af et dynamisk og professionelt team, hvor omgangstonen er uformel, og respekten for kolleger og kunder er i højsædet.

Vi arbejder projektorienteret i en flad organisation, hvor dit initiativ, indstilling, engagement og fleksibilitet er hjørnestenen i vores fortsatte vækst og udvikling. Du er med til at præge både de løsninger, vi laver til kunderne og den måde, vi er sammen på i det daglige.

Det er vores mål at blive en af Danmarks Bedste Arbejdspladser® ved at tiltrække og udvikle de største talenter og stærkeste kompetencer inden for vores felt. Er du en dygtig individualist, der formår at spille sammen, løfter dit hold og lader holdet løfte dig, vil du trives i Pointwork.

Pointwork er en arbejdsplads, hvor du:
• Er det vigtigste aktiv
• Hver dag får dine styrker i spil
• Deler viden internt og eksternt
• Er innovativ, dedikeret og kreativ
• Bliver motiveret og inspireret, fordi alle sætter trivsel i højsædet

Og hvor virksomheden:
• Via handling viser, at du er det vigtigste aktiv.
• Er klar til at tilpasse sig til markedet og dine gode idéer.
• Tænker langsigtet, er socialt bevidst og støtter gode formål.
• Har en pragmatisk tilgang til it og er kundens agile sparringspartner.
• Samarbejder med det professionelle it-miljø gennem netværk og universiteter.