Med udgangspunkt i den erfaring Pointwork har med at levere kundeløsninger, har vi erfaret at nogle behov typisk er meget generiske – Derfor er vi begyndt at tilbyde at levere løsninger der gør det muligt for os, at på kort tid at lave en færdig løsning til nye kunder ved at genbruge de erfaringer vi udviklet.

Du kan se de løsninger vi har til rådighed i dag herunder:

Pointworks Collaboration Engine gør det muligt at automatisere og synkronisere oprettelse af elementer i Office 365, samt synkronisering af rettigheder.