Lad os hjælpe med at få styr på jeres virksomheds dokumenter og GDPR 

Der stilles i fremtiden store krav til virksomhedens behandling af dokumenter. Både omkring enkeltheden i den interne søgning og brug af dokumenter, men også i forhold til de nye krav jf. Persondata forordningen og sikkerhed for personhenførbare data

Image

Samtidig er Document Management nok det det oplagte sted at starte Virksomheders digitalisering, nemlig ved at have styring og kontrol på virksomhedens dokumenter og informationer. Dette gøres ved, at have simple systemer og processer til at opbevare, strukturere og klassificere dokumentet fra ”vugge til grav” på en sikker måde.  Og måske mest vigtige succes faktor er, at det er nemt for medarbejderne at bruge.

Document Management handler derfor helt enkelt om at skabe overblik og struktur i organisationens dokumenter og viden, og gøre det enkelt for medarbejder at finde og bruge disse dokumenter, igennem deres foretrukne værktøjer, som Word, Excel, outlook mv..

Pointwork har stor ekspertise i at få gjort virksomhedernes dokumenter og øvrige informationer let tilgængelige og søgbare for medarbejderne. Den rette rettigheds- og sikkerhed styring er væsentlig del af dette, og dette giver også mulighed for Collaboration/Samarbejde på tværs af virksomheden, samt med eksterne interessenter, som f.eks. eksterne projektdeltagere mv.

 

Lad os rådgive jer om hvordan vi kan hjælpe jer med at få styr på jeres dokumenter, også så de lever op til Persondata-forordningen (GDPR), herunder klassifikation af dokumenter og data, samt hvordan I kan bruge dokumenterne i forskellige sammenhænge, som f.eks. Kontraktstyring, HR-Dokumenter, Sags Styring og Projektportaler

Vi kan også rådgive jer omkring, hvordan jeres dokument- og Informationer kan struktureres og kan indbygges i jeres kerneprocesser. Herunder også rådgive og opsætte forskellige arkiverings- og oprydningsrutiner baseret på jeres dokumenter.